אודות המכון

 מכון תורת האדם לאדם נוסד בעיה"ק צפת בשנת תשנ"ט על ידי צוות תלמידי חכמים בראשות הרב צבי וינברגר והרב ברוך חפץ. מטרת המכון היא להחיות את המצוות שבין אדם לחבירו ולהגדיר יסודותם בהלכה ולהפיץ תורה זו וקיומה בצבור. וזאת על ידי פעילות בכמה מישורים:

א) איסוף וריכוז מה שנכתב במשך הדורות בנושא, מספריות ומאגרים. ב) בירור וליבון סוגיות ההלכה. ג) הפצת ההלכה ע"י ספרים ושיעורי תורה.

מצוות אלו הוזנחו במקצת בדורות האחרונים משום מה, עד שקם הגאון הצדיק ה'חפץ חיים' ז"ל והתחיל מהפכה בעם ישראל להחזיר את המצוות לחיק ההלכה המחייבת כל אחד ואחד. בעוד שהחפץ חיים התמקד בעיקר באיסורי לשון הרע ורכילות, הרי שעבודת המכון בא להמשיך דרכו ולעסוק במכלול המצוות. אונאת דברים, הלבנת פנים, שנאה, נקימה ונטירה, דיון לכף זכות וכמובן המצוה הכללית ואהבת לרעך כמוך.

עבודה זו יש בה להשלים את החיבור המונומנטלי ה"שלחן ערוך" שמסיבות שונות נשמטו ממנו מצוות אלו. ונפלא הדבר שהיא נערכת בעירו של הבית יוסף מחבר השולחן ערוך – בעיר הקודש צפת. 

עד עכשיו פרסם המכון מעל 10 ספרים. רשימה חלקית אפשר לראות למטה ב"רשימת ספרי המכון".

למטה מובאים גם הסכמות הרבנים וחלק מהמסמכים שנתפרסמו משך הזמן על המכון ופעולתו.

הסכמות

תרשים פעולות המכון

פעולות המכון באנגלית

כתבה מתוך שיחות השבוע

רשימת ספרי המכון

הצעה לכוללים לימוד שעה ביום

סקירה על ספר לא תשנא

כתבה ב"יתד השבוע"

כתבה ב"המבשר"

כתבה של רב אהרן סורסקי

Articles in Mishpacha

כתבה בשבועון עונג שבת

Gateway

Neglected Torah

Rabbi Zev Leff about Sefer

Appeal