מי יורה דעה ?

ומורי ורבי הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל תמה מדוע כאשר בוחנים רבנים כדי להכשירם לרבנות ולתת להם סמיכה, בוחנים אותם רק על הלכות אורח חיים ויורה דעה, הלא היה ראוי לבחון אותם גם על הלכות לשון הרע שהוא מהחמורות שבחמורות ומצוי בזה הרבה שאלות למעשה בכל יום, וכל רב בישראל צריך להיות בקי בדינים אלו, עכ"ל. ושמעתי שישנם היום אברכים הבקיאים בספר חפץ חיים ומשיבים שאלות להלכה בעניני הלכות לשון הרע, וזהו תיקון גדול.

מתוך מאמר שבועי בדרכי עבודת ה' ועניני הזמן מפי הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א פרשת אחרי מות קודשים תשע"ח